Over Ons. Begin 2001 zijn er in Zuidwolde initiatieven ontwikkeld om te komen tot de oprichting van een jeu de boulesvereniging. Tijdens de eerste informatie-avond werden meteen al 30 belangstellenden geteld. Uit hen werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit Bernard Boer, Gerard van Kernebeek, Harm Smid en Jan van der Veen. Deze werkgroep heeft een aantal potentiële plekken voor de aanleg van jeu de boulesbanen bekeken. Eensgezind werd vastgesteld dat gebruik moest worden gemaakt van het aanbod van Jaap en Marianne Keur van de camping “De Entekoele” in de Falieberg, die bereid waren om twee banen bij de kantine aan te leggen. De oprichtingsvergadering van jbc. “De Entekoele” waarbij 41 personen aanwezig waren vond plaats op 7 mei 2001. Gezien het grote ledenaantal in het oprichtingsjaar werden in hetzelfde jaar nog eens drie banen aangelegd, terwijl ook de aanleg van baanverlichting ter hand werd genomen. In 2002 is ook de parkeerplaats bij de kantine geschikt gemaakt voor het beoefenen van de jeu de boulessport, waardoor de vereniging vanaf dat moment de beschikking had over 9 banen met de kantine van de camping als clubhuis. In 2009 vond nogmaals een uitbreiding van de speelmogelijkheden plaats door de aanleg van drie nieuwe banen, met in het jaar daarop een volledige renovatie van de baan-verlichting. Onze vereniging is niet aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond. De leden nemen alleen deel aan de onderlinge competities, die zowel in de zomer als in de winter worden georganiseerd. De vereniging telt tussen de 70 en 75 leden.
Aantal bezoekers van deze site:
Wie zijn wij? Zoekt u een sport, die zowel spannend als ontspannend is? Waar u ook samen met uw man of vrouw aan deel kunt nemen? Een sport, die u zowel overdag als ’s avonds kunt beoefenen? Kom dan eens kennismaken met jeu de boules, een sport die door de Fransen ook wel petanque wordt genoemd; een gezellige sport voor jong en oud. Jeu de boulesclub “De Entekoele” telt ruim 70 leden, die wekelijks hun sport beoefenen op de 14 banen bij camping “De Entekoele”, gelegen in het bosgebied van de Falieberg in Zuidwolde. Er wordt recreatief gespeeld in onderlinge competities en toernooien. Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt er het gehele jaar door gespeeld. De speeltijden zijn op: maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur en op woensdagavond van 19.15 – 21.15 uur. In de maanden november tot en met februari zijn de speeltijden van de woensdag alleen ‘s middags van 14 tot 16 uur. Tijdens de speelmiddag/-avond worden er steeds twee partijen gespeeld. Tussentijds is er gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie in de kantine van de camping. Een verplichting om elke keer te komen spelen is er niet. Er wordt namelijk altijd gespeeld door de dan aanwezige leden. De contributie bedraagt slechts € 25.— per jaar. Belangstellenden zijn meer dan welkom. Kom langs en gooi eens een balletje op.