Wie zijn er allemaal nog meer lid van deze mooie club. Klik op een lid en u krijgt een vergroting te zien!
Ons erelid Jan van der Veen.
In het kader van het lidmaatschap worden persoonsgegevens vastgelegd en gebruikt voor doeleinden bij de leden bekend. De voorwaarden van dit beleid zijn vastgelegd en zijn voor een ieder in te zien en te downloaden via dit document.
PRIVACYBELEID JBC DE ENTEKOELE PRIVACYBELEID JBC DE ENTEKOELE