3e Periode
De maandagmiddagcompetitie is per jaar verdeeld in 6 periodes van 2 kalendermaanden en begint in januari.
De woensdagavondcompetitie is verdeeld in 4 periodes van 2 kalendermaanden en begint in maart en eindigt in oktober. De woensdagmiddagcompetitie is verdeeld in 2 periodes van 2 kalendermaanden en begint in november en eindigt in februari.
Per periode worden de beste 12 wedstrijden geteld.
TOELICHTING OP DE INTERNE COMPETITIE Onder de knop spelregels staat ons nieuwe wedstrijdregelement. Het komt erop neer dat we voor de maandagmiddagcompetitie het gehele jaar (van 1 januari t/m 31 december) verdelen in 6 perioden van elk 2 maanden: jan. - febr./ mrt. - apr./ mei - juni/ juli - aug./ sept. - okt./ nov. - dec. In zo'n periode van 2 maanden worden de uitslagen van de 12 beste wedstrijden geteld. De eindstand kan dus pas worden opgemaakt aan het eind van de twee-maandelijkse periode. Je kunt je immers de hele periode nog verbeteren. Een verliespartij kan in een winstpartij veranderen en ook een winstpartij kan nog veranderen in een ‘dikkere’ winst. Voor de woensdagavondcompetitie geldt hetzelfde. Met dien verstande dat daar sprake is van 4  periodes: mrt. - apr./mei - juni/ juli - aug./ sept. - okt. Kijk onder het knop spelregels bij het wedstrijdregelement van onze club hoe vervolgens om het algehele clubkampioenschap wordt gespeeld.
Er is nog geen nieuwe regioceompetitie opgestart!
Competitie -Standen
De laatste update van de standen van de onderlinge competitiewedstrijden zijn te zien in een PDF bestand.
Maandagmiddag
Woensdagavond - middag
De stand van de wedstrijden in de regiocompetitie van 2022