3e Periode
De maandagmiddagcompetitie is per jaar verdeeld in 6 periodes van 2 kalendermaanden en begint in januari.
De woensdagavondcompetitie is verdeeld in 4 periodes van 2 kalendermaanden en begint in maart en eindigt in oktober.
Per periode worden 12 wedstrijden geteld.
TOELICHTING OP DE INTERNE COMPETITIE Onder de knop spelregels staat ons nieuwe wedstrijdregelement, maar in het kort komt het erop neer dat we voor de maandagmiddagcompetitie het gehele jaar (van 1 januari t/m 31 december) verdelen in 6 perioden van elk 2 maanden: jan. - febr./ mrt. - apr./ mei - juni/ juli - aug./ sept. - okt./ nov. - dec. In zo'n periode van 2 maanden wordt na 10 gespeelde wedstrijden de stand opgemaakt (net zoals nu ook het geval was). Maar na die 10 gespeelde wedstrijden (op z'n vroegst dus na 5 maandagen) ga je niet direct door voor een volgende periodekampioenschap. De resterende maandagen binnen die 2 maanden speel je dus "voor de lol", maar je doet uiteraard wel je best, want je medespeler op die maandagen heeft misschien nog geen 10 wedstrijden gepeeld!!. De nieuwe periode begint dus (pas) op de 1e maandag van de volgende 2 maanden. Voor de woensdagavondcompetitie geldt hetzelfde. Met dien verstande dat daar sprake is van 4 periodes: mrt. - apr./mei - juni/ juli - aug./ sept. - okt.
Competitie -Standen
De laatste update van de standen van de onderlinge competitiewedstrijden zijn te zien in een PDF bestand.
Maandagmiddag
Woensdagavond
De stand van de wedstrijden in de regiocompetitie van 2020