3e Periode
De maandagmiddagcompetitie is per jaar verdeeld in 6 periodes van 2 kalendermaanden en begint in januari.
De woensdagavondcompetitie is verdeeld in 4 periodes van 2 kalendermaanden en begint in maart en eindigt in oktober. De woensdagmiddagcompetitie is verdeeld in 2 periodes van 2 kalendermaanden en begint in november en eindigt in februari.
Per periode worden de beste 12 wedstrijden geteld.
TOELICHTING OP DE INTERNE COMPETITIE Onder de knop spelregels staat ons nieuwe wedstrijdreglement. Het komt erop neer dat we voor de maandagmiddagcompetitie het gehele jaar verdelen in 6 periodes van elk 2 maanden: Januari-februari / maart-april / mei-juni / juli-augustus / september- oktober en november-december. In zo’n periode van 2 maanden worden de uitslagen van de 12 beste wedstrijden geteld. De eindstand van elke periode kan dus pas worden opgemaakt aan het eind hiervan. Je kunt je immers de hele periode nog verbeteren. Een verliespartij kan in een winstpartij en ook een gewonnen partij kan nog veranderen in een ‘dikkere’ winst. Voor de woensdagavond en -middagcompetitie geldt precies hetzelfde. Kijk onder de knop spelregels bij het wedstrijdreglement van onze club hoe vervolgens om het algehele clubkampioenschap wordt gespeeld.
Er is nog geen nieuwe regioceompetitie opgestart!
Competitie -Standen
De laatste update van de standen van de onderlinge competitiewedstrijden zijn te zien in een PDF bestand.
Maandagmiddag
Woensdagavond - middag
De stand van de wedstrijden in de regiocompetitie van 2022